استان خراسان رضوی
.
دفتر ميهمانان
دفتر ميهمانان پيام جديد
آقاي مالكآزاداز شهرستان باخرز
1391-2-12

» راهكارهای جذب دانش آموزان به نماز جماعت مقدمه : يكي از واجبات دين مبين اسلام ، نماز است . نماز بهترين فرصت براي خلوت با معبود هستي است . نماز بي شك بالاترين جلوه عبوديت و بندگي است . نماز يكي از عالي ترين مصاديق ذكر خداست و ذكر خدا آرامش بخش دلهاست . « أَلاَ بِذِكْرِ اللّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ » ( سوره مباركه رعد ، آيه 28 ) اقامه نماز به صورت جماعت بدون شك بر شكوه و عظمت اين امر الهي مي افزايد . توصيه هاي قرآن و ائمه معصومين و فوايد و محاسن فراواني كه در نماز جماعت نهفته است نشان مي دهد كه اقامه اين فريضه بزرگ الهي به صورت جماعت پسنديده تر است . در اين مقاله كوتاه برآنيم تا 10 اصل اساسي جهت جدب دانش آموزان به نماز جماعت در مدارس را بيان نماييم . اميد آنست كه مقبول درگاه حضرت حق و راهنماي شما زحمت كشان عرصه تعليم و تربيت قرار بگيرد : اصل اول : خداوند متعال انسانها را صاحب اختيار و اراده آفريده است . هر فردي در انجام اعمال عبادي و واجبات ديني خويش ، مختار است . آنچه از قرآن و منابع اسلامي برمي آيد در انجام تمام واجبات الهي الزام و اجبار افراد كار صحيحي نيست ؛ بلكـه افراد بايد خودشان با رغبت و خلوص نيت و به دور از اكراه به انجام اعمال ديني خود بپردازند . تجربه نيز نشان مي دهد كه اجبار افراد به انجام امور عبادي نتيجه مثبت و قابل قبولي ندارد . فرد وقتي در انجام عملي مجبور گردد ، تنها زماني به آن تن مي دهد كه ناظري بيروني با اعمال فشار او را به انجام اين عمل وادارد كـه در اين صـورت فرد با اكراه و بي ميلي و از سر اجبار دست به انجام عمل مي زند . خداوند متعال در آيه 256 سوره مباركه بقره مي فرمايد : « لا اكراه في الدين » يعني در امور ديني و مذهبي نبايد اكراه و اجبار وجود داشته باشد . « قد تبيّن الرشد من الغي » : راه درست از راه انحراف جدا گشته است . با اين حال فرد مختار است كه آن راهي را كه ضامن سعادت و كمال خود مي داند بپيمايد . بر اين اساس در اقامه فريضه نماز جماعت در مدارس نبايد دانش آموزان را ملزم و مجبور كنيم . بايد به آنها فرصت دهيم تا با علاقه و ميل باطني و بدور از اكراه در اين فريضه الهي شركت كنند . اصل دوم : يكي از صفات خداوند ، عدل است . اين صفت گوياي اين مسئله است كه خداوند متعال هر چيز را در جاي خود قرار داده است . يكي از جنبه هاي عدالت خداوند اين است كه از هر انساني به اندازه استعدادش تكليف مي خواهد . يعني انسانها موظفند به آن اندازه كه توان دارند به انجام كاري بپردازند . بر اين اساس ، هر انساني براي آنكه در مسير سعادت و كمال گام بردارد بايد ابتدا استعدادها و توانمندي هاي خود را در ارتباط با موقعيت و شرايط موجود بشناسد و افكار و گفتار و رفتار خود و كلاً زندگي خود را براين اساس به پيش برد . خداوند در آيه 286 سوره بقره مي فرمايد : « لا يكلّف اللهُ نفساً الّا وُسعَها : خداوند تكليف ننموده است انسانها را مگر به اندازه استعدادشان . » پيام روشن اين آيه و آيات مشابه آن اين است كه خداوند از هر انساني به اندازه توانش تكليف مي خواهد . معلمين عزيز بـايد اين مسئله مهم را بدانند كه در هـر جايگاهي كه هستند با شناخت توانمندي هاي و استعدادهاي خود و محيط پيرامونشان به انجام تكليف بپردازند . امام خميني (ره) در زمان جنگ فرمودند : « ما مأمور به انجام تكليفيم نه رسيدن به هدف . » امام حسين (ع) در روز عاشورا با اينكه خوب مي دانست با هفتاد و دو نفر نمي تواند يك لشكر 30 يا 100 هزار نفري را شكست دهد اما خود مي دانست تكليفش در اين شرايط موجود چيست ؟ ايشان در روز عاشورا در مقابل دشمنش ايستاد و خون پاكش در راه خدا ريخته شد تا اينگونه درخت دين آبياري گردد . او مي دانست حفظ شرع مقدس اسلام بالاتر از حفظ جان و مال است . پس وظيفه ما اين است كه تا در حد توان ، با هدف عمل به تكليف و نه رسيدن به هدف تلاش كنيم . چرا كه در جهاد في سبيل ا... غلبه بر دشمن و زنده ماندن يا شهادت و از دست دادن جان در راه خدا ، هر كدام افتخاري بزرگ است . چرا كه رضايت خدا را در پيش دارد و به شهادت خود قرآن ، رضايت خداوند بالاتر از هر عملي است : « رضوان الله اكبر ... » پيامبر مكرم اسلام نيز فرمودند : « بهترين عمل آنست كه خدا از آن راضي گردد . » اصل سوم : بدون شك دوره ابتدايي ، به عنوان اولين دوره تحصيلي دانش آموزان ، سنگ بناي شخصيت آنان به حساب مي آيد . اين دوره از ابتداي 6 يا 7 سالگي آغاز و تا سن 10 يا 11 سالگي كودك ادامه مي يابد . دانش آموزان در اين دوره تحصيلي ، دوران كودكي را پشت سر گذاشته و با فاصله گرفتن از كانون خانواده به محيطي جديد به نام مدرسه انتقال مي يابد . مطمئنا كودك در سنين دوره ابتدايي به تنهايي و بدون راهنمايي ديگران ، قادر به شناخت راه درست نيست . بر اين اساس ، والدين و معلمين كودك بايد نقش راهنما را براي كودك ايفا كنند و او را در مسير شناخت درست از نادرست ياري كنند . نكته اي كه در اين باره بسيار قابل توجه است اين است كه نبايد كودك با اين توجيه كه فردي آزاد و مختار است در اين سنين عادت كند كه از بعضي كارهاي خوب وشايسته ، سركشي كرده و از انجام آنها دوري كند . عادت به تمرد و سركشي در دوران كودكي باعث مي شود تا كنترل او در دوران نوجواني و جواني مشكل و گاه محال گردد و اين زمينه اي مي شود تا كودك هرگاه در عملي احساس بي ميلي كند از انجام آن سرباز زند . در اين خصوص يكي از راهكارهاي مؤثر جذب دانش آموزان به انجام رفتارهاي شايسته و بهنجار خصوصا شركت در نماز جماعت و تقيد به انجام آن حتي در خارج از مدرسه اين است كه كودك را اصطلاحا در موقعيت انجام شده قرار دهيم . يعني بجاي اينكه به كودك بگوييم حضور در نماز جماعت اختياري است از انگيزه فطري او به انجام اعمال مذهبي ، مشاركت در فعاليتهاي جمعي ، مسئوليت پذيري ، ابراز وجود و ... استفاده كنيم . مثال روشن اين مسئله اين است كه با وجود اينكه تحصيل علم و دانش از نظر شرعي جزء واجبات دين نيست و نبايد فردي را در اين بـاره اجبـار كرد ، امـا والدين در سن شش يا هفت سالگي ، كودك خود را در مدرسه ثبت نام مي كنند بدون اينكه نظر او را در اين باره بخواهند ؛ چراكه كودك در اين سن قدرت تصميم گيري و آينده نگري را ندارد . براين اساس معلمين محترم بايد با روشهايي از قبيل تعيين زمان مشخص جهت اقامه نماز جماعت ، فراهم نمودن مقدمات نماز ، مشاركت فعال دانش آموزان در آماده سازي نمازخانه و اجراي زنگ نماز ، تقسيم بندي كلاسها در صورت كمبود فضا و تعيين روزهاي مشخص براي هر كلاس ، حضور همكاران فرهنگي در نماز همراه دانش آموزان و ... در جهت ترويج فرهنگ نماز جماعت در بين دانش آموزان قدم بردارند . اصل چهارم : حال بايد ببينيم جطور مي توانيم از عدم حضور دانش آموزان در نماز جماعت به شكل صحيح و قابل قبولي جلوگيري نماييم . رشد جسماني و عقلاني دانش آموزان و افـزايـش تجربه در آنها مي تواند عاملي گردد تا دانش آموزان نسبت به برخي امور ديني علاقه اي نشان ندهند و از انجام آنها سرباز زنند . اين مسئله مي تواند عوامل ديگري نيز داشته باشد از جمله عدم تقيد اعضاي خانواده يا مسئولين و معلمين مدرسه به انجام اعمال ديني ، عدم ايجاد شرايط مناسب جهت انجام اعمال ديني ، يكنواختي و عدم تنوع و جذابيت در اجراي اعمال ديني و ... . مولاي متقيان امام علي (ع) در حكمت 177 نهج البلاغه مي فرمايند : « بدكار را با پاداش دادن به نيكوكار آزار ده . » با تمسك به اين حديث شريف ، به اين موضوع پي مي بريم كه پاداش دادن به دانش آموزاني كه به طور كلي درهرگونه فعاليت آموزشي يا پرورشي فعال و سهيم اند مي توانيم ضمن افزايش انگيزه و علاقه آنها ، در جلب دانش آموزاني كه در اين امور كمتر فعاليت دارند و يا اصلا حضور ندارند تلاش كنيم . در جريان اين گونه فعاليت ها دانش آموزان سه دسته اند : گروه اول كاملا فعال اند و در حد توان خود مشاركت مي كنند . گروه دوم افرادي هستند كه كمتر علاقه به فعاليت دارند و مي توان با اجراي يك نظام مديريتي دقيق و افزايش جذابيت و تنوع امور و بويژه تشويق دانش آموزان فعال ، علاقه اين گـونه دانش آموزان را به فعاليت گسترش داد . گروه سوم ، به دليل برخي علل نسبت به مشاركت در امور بي انگيزه و بي علاقه اند و در واقع با مشكلات ريشه اي و حاد مواجه اند كه رفع آنها نياز به زمان زياد و تخصص بالايي دارد . همانگونه كه اشاره شد تشويق و ترغيب دانش آموزان فعال در نماز جماعت مي تواند علاوه بر تشويق آنها به استمرار اين عمل شايسته ، مي تواند انگيزه افرادي را كه به هردليل نسبت به حضور در نماز جماعت بي علاقه اند ، افزايش دهد . اين عمل درواقع بيش از آنكه عاملي جهت جذب دانش آموزان در نماز جماعت باشد ، نوعي ارج نهادن به مسئله نماز جماعت به عنوان فريضه اي الهي است . اصل پنجم : دين مبين اسلام ، دين رأفت و رحمت است . در اين دين ، بسيار سفارش شده است كه حتي با انسانهاي ظالم و سركش هم ابتدا با لحن خوش و سرشار از محبت برخورد كنيم . خداوند وقتي حضرت موسي (ع) را به سوي فرعون فرستاد فرمود : « فقولا له قولاً ليّنا لعلّه يتذكَّر أو يَخشَي : با اوبه نرمي سخن بگوييد شايد متذكر شود يا از خدا بترسد . » ( سوره مباركه طه ، آيه 44 ) از اين قبيل آيات در قرآن كريم فراوان است كه ذكر آنها در اين مقال نمي گنجد . پيامي كه اين آيه و آيات نظير آن دارد اين است كه در برخورد با انسانهاي سركش و منحرف ابتدا زبان به نرمي بگشاييم . در واقع بايد بدانيم كه عمل فرد ناشايست است اما خودش انسان است و هر انسان داراي كرامت ذاتي است . حتي انسانها منحرف هم محترم اند . آنها مي توانند راه درست را بشناسند و مسير زندگي خود را عوض كنند . داستان « فُضيل عياض » و « بُشر حافي » مؤيد اين مسئله است . اين دو افرادي بودند كه در زمان خود به فساد مشهور بودند اما « فضيل » با شنيدن يك آيه و « بشر » با شنيدن نصيحت هاي امام معصوم متنبه شدند و مسير زندگيشان متحول گرديد . اينان كه افراد فاسد زمانه خود بودند به يك آن عارف زمانه خود گشتند . پس بايد دانست كه معلمين عزيز با داشتن سعه صدر و خوشرويي و اخلاق پسنديده در هر كاري مي تواند دانش آموزان را به آن عمل تشويق و ترغيب كنند . حضرت موسي (ع) وقتي خداوند مسئوليت خطير رسالت را به ايشان ابلاغ فرمود از خداوند خواست تا به او سعه صدر عطا فرمايد . « رب اشرح لي صدري ... » ( سوره مبـاركه طه ، آيه 25 ) طبق فرمايش قرآن كريم ، پيامبر اسلام پيامبر رحمت است . پيامبري كه داراي خلق عظيم است . « و انّك لعلي خُلقٍ عظيم » ( سوره مباركه قلم ، آيه 4) به شهادت تاريخ ، يكي از برجسته ترين نكاتي كه توانست پيامبر اسلام (ص) را در تبليغ دين مبين اسلام ياري دهد پس از توكل بر خدا ، اخلاق نيكو و رفتار شايسته ايشان با تمام انسانهاي پيرامونش بود . اين خصلت نيكو تا حدي بود كه ايشان وقتي شنيدند آن زن يهودي كه هر روز خاكستر بر سر مبارك ايشان مي ريخت ، مريض شده ، به عيادت او رفتند . و اين مسئله باعث شد تا آن يهودي به اسلام بگرود . اصل ششم : دين مبيـن اسلام در عين آنكه دين رحمـت و رأفت است ، در برخورد با بي عدالتي ها و هنجارشكني ها ، قوانيني وضع نموده است كه در مواقع مقتضي بايد اجرا گردند . انسانها هر يك بايد به هنجارهاي اجتماعي احترام بگذارند . هر فردي تا آنجا آزاد است كه حقوق شهروندان و افراد جامعه را زير پا نگذارد . آن زمان كه فردي با عمل نابجا و ناشايست خود موجبات آزار و بي حرمتي نسبت به افراد جامعه را ايجاد كند اينجاست كه بايد وارد عمل شد و به طرز مناسب و قاطعانه اي با هنجارشكني و انحراف او مقابله كرد . در محيط هاي آموزشي ، اغلب دانش آموزاني هستند كه نه تنها در امور مدرسه فعاليت و مشاركت ندارند بلكه دست به هنجارشكني مي زنند و دانش آموزان ديگر را از مشاركت در اين امور بازمي دارند . اين مورد در مسائلي همچون رعايت حجاب و حضور در نماز جماعت نيز وجود دارد . وقتي دانش آموزي با پوشش نامناسب در محيط مدرسه حاضر مي شود ، در عمل بقيه دانش آموزان ممكن است از او الگوبرداري نمايند كه در اين صورت اين دانش آموز فردي هنجارشكن محسوب مي شود . در موضوع نماز جماعت نيز دانش آموزاني هستند كه نه تنها در نماز مشاركت ندارند بلكه با رفتارها و گفتارهاي نابجا ديگران را هم از حضور در نماز بازمي دارند . حتي بعضي دانش آموزان حاضر در نماز هم هستند كه با رفتارهاي آزاردهنده خود ، ديگران را به ستوه مي آورند . اينجاست كه بايد دست به كار شويم و ابتدا با خوش برخوردي ، آنها را از اين رفتارها بازداريم . اما اگر اين خوش رفتاري سود نبخشيد آنگاه قاطعانه با آنان برخورد مي كنيم . تذكر و اخذ تعهد شفاهي ، تذكر و اخذ تعهـد كتبي ، گزارش به اولياي دانش آموز و يا اخراج موقت و يا حتي انتقال دانش آموز به مدرسه ديگر . در زمان پيامبر اسلام فردي به نام صمره بن جندب وجود داشت كه انساني لجباز بود . در باغ فردي ديگر درختي كاشته بود و هر وقت مي خواست بي اجازه به باغ آن فرد مي رفت تا از درخت خبر بگيرد . روزي صاحب باغ به نزد پيامبر آمد و از كار صمره شكايت كرد . حضرت صمره را احضار كردند و با خوش رفتاري از او خواستند تا دوباره بدون اجازه وارد حريم ديگران نشود . او قبول نكرد . حضرت به او پيشنهاد كردند تا به جاي آن درخت يك يا دو يا چندين درخت ديگر به او در جايي ديگر بدهند . اما او باز هم قبول نكرد . اينجا بود كه پيامبر اسلام صاحب باغ را خواستند و به او فرمودند : همين الآن برو و درخت صمره را از ريشه درآور و به بيرون باغ بيانداز . اين داستان نمونه اي روشن از رأفت و در عين حال قاطعيت دين مبين اسلام است . اصل هفتم : قرآن كريم كه بي شك راهگشا و راهنماي انسانها به سوي سعادت و كمال مطلوب است در سرتاسر آياتش صحبت از شخصيت هاي برگزيده اي است كه تمام لحظات زندگيشان را صرف هدايت و ارشاد انسانها نموده اند . از آدم و نوح گرفته تا ابراهيم و موسي و عيسي و ... و خاتم پيامبران كه سرآمد اين برگزيدگان است . اينان بدون شك اسوه هاي مناسبي براي همه انسانهاي كمال جو هستند . خداوند در قرآن كريم با معرفي اين الگوهاي شايسته ، بر تأثير فراوان اين مسئله در هدايت و پيمودن مسير سعادت و كمال توسط انسانها تأكيد مي ورزد . اصل الگوپذيري در شكل گيري رفتار و شخصيت انسانها ، اصلي است كه روانشناسي امروز هم بر آن صحه مي گذارد . بـا توجه به اين توضيحات بايد دانست كه رفتار يك معلم برترين عـامل شكل گيري رفتار و شخصيت دانش آموزان است . چرا كه دانش آموزان به معلم به عنوان يك الگو و اسوه زندگي نگاه مي كنند . اين مسئله تا جايي است كه حتي دانش آموز رفتار معلم را بر رفتار والدين ترجيج مي دهد . در موضوع حجاب و عفاف و نماز جماعت در مدارس ، معلمين عزيز بايد بدانند كه با رفتار صحيح خود قادرند دانش آموزان را به سوي ساحل سعادت راهنما باشند . پوشش مناسب يك معلم و حضور به موقع او در نماز جماعت مي تواند بالاترين نمود عملي دعوت به حفظ حجاب و عفاف و حضور در نماز جماعت است . اما بالعكس متأسفانه معلميني هستند كه اين مسئله را ناديده مي گيرند . اين مسئله ايست كه همواره از سوي معلمين دلسوز و ائمه جماعت مدارس بيان مي گردد . اصل هشتم : يكي از گرايش هاي فطري انسان ، ميل به زيبايي است . جمال به معني زيبا يكي از صفات خداوند متعال است . خداوند زيباست و زيبايي را دوست دارد : « الله جميل و يحب الجمال » خلقت جهان هستي آميخته با زيبايي است . كوه ، جنگل ، دريا ، آسمان ، ستاره ، خورشيد و نعمتهاي بيشماري كه خداوند آفريده است ، همگي از مظاهر زيبايي جهان هستي است . حتي خلقت آدمي آنجنان با زيبايي و تعادل صورت گرفته است كه خـداوند در آفرينش انسـان به خود تبريك مي گـويد : « فتبـارك الله احسن الخــالـقين » ( سوره مباركه مؤمنون ، آيه 14 ) با توجه به اين نكات ، فراهم نمودن محيطي زيبا و فضايي معنوي و جذاب براي اقامه نماز جماعت در مدارس مي تواند عـامـل مؤثري در ترويج اين فرهنگ ناب اسلامي باشد . در اين خصوص راهكـارهايي پيشنهـاد مي گردد كه عبارتند از : 1. نصب تراكت ، بنر ، پوستر و ... حاوي آيات و روايات در خصوص نماز در تابلوي اعلانات 2. تهيه مهر ، سجاده ، قرآن ، مفاتيح ، فرش محرابي ، جاكفشي و ديگر ملزومات براي نمازخانه 3. معطر ساختن نمازخانه و توزيع عطر يا گلاب بين نمازگزاران 4. پوشش مناسب دانش آموازن و رعايت بهداشت در موقع حضور در نماز جماعت اصل نهم : قرآن كريم در عين جامعيت و گستردگي موضوعات ، نياز به شرح و تفسير دارد . بدون شك سنت و سيره پيامبر مكرم اسلام (ص) و ائمه معصومين (ع) بهترين و بالاترين تفسير كلامي و عملي قرآن كريم است . سنت شامل سه بعد است : 1. گفتار معصوم ( شامل احاديث و روايات ) 2. رفتار معصوم ( سيره عملي ) 3. تأييد معصوم ( اينكه عملي را تأييد و يا رد نمايند ) قرآن كريم ، پيامبر مكرم اسلام (ص) را اسوه اي نيكو براي مسلمانان و مؤمنان مي داند : « لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنه : قطعا براى شما در رسول خدا (ص) سرمشقى نيكوست » ( سوره مباركه احزاب ، آيه 21 ) امام رضا (ع) مي فرمايند : « زيبايي هاي سخن ما را به مردم بگوييد تا آنها شيفته ما شوند » با توجه به آيات و روايات فوق و موارد مشابه فراواني كه در قرآن و سنت معصومين موجود است ، بايد بدانيم كه آشنا نمودن دانش آموزان با سنت و سيره معصومين (ع) مي تواند راه بسيار مناسبي براي افزايش انس و الفت دانش آموزان با مسائل ديني است . اين امر مي تواند در قالب برگزاري مراسمات ديني و سخنراني در خصوص سنت و سيره معصومين (ع) ، درج آيات و روايات در تابلوي اعلانات ، نوشتن آيات و روايات بر روي ديوار مدرسه و ... اجرا گردد . اصل دهم : خداوند به عنوان نخستين معلم بشريت جهان هستي را در عين زيبايي بي نظيرش ، متنوع آفريده است . هر كدام از مخلوقات خداوند داراي مظاهري از قدرت بي كران اويند . قرآن كريم هم كه هدايتگر انسانها به سوي كمال است از تمام مسائل بشر سخن رانده است : « لا رَطبٍ و لا يابسٍ الّا في كتابٍ مبين : هيچ تر و خشكي وجود ندارد جز اينكه در كتاب روشن ثبت است . » ( سوره مباركه انعام ، آيه 59 ) بدون شك ، وجود تنوع و پرهيز از يكنواختي امور ، بر جذابيت كار مي افزايد . به قول معروف : « اگر شبها همه قدر بودي ، شب قدر بي قدر بودي . » در مقوله جذب دانش آموزان به انجام اعمال مذهبي و ديني ، ايجاد تنوع و پرهيز از يكنواخت عمل كردن مي تواند عامل مؤثري به شمار آيد . برخي راهكارهايي كه در اين زمينه مي توان به كار برد عبارتند از : 1. برگزاري اردو هاي كوتاه مدت و بلند مدت به منظورترويج فرهنگ نماز 2. مشاركت فعال در قابل دادن مسئوليت به دانش آموزان در جريان اقامه نماز به صورت گروهي و طبق زمانبندي كه از اين طريق بين دانش آموزان رقابت ايجاد مي گردد . 3. برگزاري مسابقه و نمايشگاه از كارهاي مربوط به نماز ( مقاله ، شعر ، عكس حضور دانش آموزان در نماز و ... ) 4. پرهيز از طولاني نمودن زمان اقامه نماز 5. اجراي برنامه هاي كوتاه در قالب بيان مسائل شرعي ، پرسمان مذهبي و ... در ابتدا ، بين يا انتهاي نماز . 6. استفاده از متن دعوت نامه زيبا و مؤدبانه براي دعوت به نماز 7. انتخاب نمازگزار نمونه در هر ماه 8. پخش سرود با موضوع نماز قبل از اقامه نماز و يا در ساعت تفريح 9. نام گذاري كلاسها به نام هاي مرتبط با نماز 10. برگزاري مسابقات حفظ آيات و روايات پيرامون نماز به صورت روزانه ، هفتگي يا ماهانه 11. تعيين امام جماعت متناسب با روحيه جوان و نوجوانان 12. پخش قرآن ، اذان و تعقيبات نماز براي ايجاد فضاي معنوي در وقت نماز 13. گفتن اذان توسط دانش آموزان خوش صوت 14. تعطيلي تمام فعاليت هاي مدرسه به هنگام اقامه نماز 15. ايجاد تغيير در مكان برگزاري نماز ( مثلا برگزاري نماز در حياط مدرسه ، طبيعت اطراف مدرسه ، مسجد نزديك مدرسه و ... ) 16. تدارك برنامه پذيرايي در بين نماز 17. ارائه كارت شركت در نماز به دانش آموزان نمازگزار 18. قراردادن كتاب هايي با موضوع نماز در بخشي مجزا در كتاب خانه 19. نبود تحميل و اجبار براي شركت در نماز 20. تذكر به اولياي دانش آموزان درباره ضرورت شركت دانش آموزان در نماز 21. اختصاص زمان كافي براي زنگ نماز 22. برگزاري نماز در اول وقت شرعي 23. مصاحبه با نمازگزاران نمونه مدرسه و چاپ عكس و متن صحبت هاي آنان در تابلوي اعلانات مقدمه : يكي از واجبات دين مبين اسلام ، نماز است . نماز بهترين فرصت براي خلوت با معبود هستي است . نماز بي شك بالاترين جلوه عبوديت و بندگي است ... 24. رعايت گرمايش و سرمايش فضاي نمازخانه و فراهم نمودن آب گرم در ايام سرما براي وضو 25. برگزاري برنامه ويژه براي نمازگزاران تازه وارد و من الله توفيق والسلام عليكم و رحمه الله و بركاته تهيه و تنظيم : كارشناسي گسترش فرهنگ نماز ، قرآن و عترت آموزش و پرورش شهرستان باخرز

پاسخ مدير :

» با سلام و احترام و تشكر از ارسال مقاله راهكارهای جذب دانش آموزان به نماز جماعت ، مقاله شما در قسمت كتب و مقالات سایت www.safiresobh.com درج گردید .انشاء ا... موفق باشید

آقاي ابوالفضلتاجیكاز مشهد
1391-2-5

» باسلام وعرض خسته نباشید بنده وچند تن اهالی خیابان توس50 محله ابراهیم ابادبه علت دوری از مسجدو اشتیاق مردم به نمازقصد ساخت مسجد در محله خود را داریم دراین خصوص به شهرداری و سازمان مسكن وشهرسازی مراجعه كرده وجوابی نگرفته ایم و چند قطعه زمین برای خرید وساخت مسجد در نظر گرفته ایم می خواستم بدانم ستاد چگونه می تواند در این مورد به ما كمك كند

پاسخ مدير :

» سلام علیكم با احترام و تشكر از شما و اهالی محترم محله ابراهیم آباد درخواست شما به اداره كل اوقاف و امور خیره استان منعكس و در حال پیگیری است .

آقاي مالكآزاداز باخرز
1391-1-27

» با سلام بنده كارشناس اقامه نماز شهرستان باخرز هستم . علاقه مندم به وبلاگ كارشناسی ما هم به آدرس http://noronalanor.blogfa.com/ سری بزنید و اگر صلاح بود ما را در سایت خودتون به علاقه مندان معرفی كنید . با آرزوی توفیق روزافزون همه خادمان نماز

پاسخ مدير :

» با سلام و آرزوی توفیق از وبلاگ زیبای شما بازدید بعمل آمد از تلاش شما در توسعه و ترویج فرهنگ نماز صمیمانه تشكر می نماییم .

خانم سودابهمجیدیاز تهران
1391-1-19

» چرااسامی برندگان مسابقه خاطرات صیاد شیرازی نمی گذارید

پاسخ مدير :

» با سلام و تشكر از پیگیری شما اسامی افراد برگزیده و همچنین افراد شایسته تقدیر مسابقه شكوه نیایش ( نماز و صیاد شیرازی ) در سایت www.mashad.namaz.ir قسمت اخبار درج شده است .

آقاي سعیدchاز مشهد
1391-1-4

» بسمه تعالی با عرض سلام واحترام با توجه به كمبود مسجد ونمازخانه در بلوار شریعتی خواهشمندیم اكنون كه شهرداری محترم منطقه 10 در حال احداث بوستان در شریعتی 58 می باشد به ایشان توصیه نمایید یك نمازخانه یا مسجد كوچك در این پارك احداث كند تا اهالی این منطقه در طول ایام سال نماز خود را در این مسجد یا نمازخانه به جماعت اقامه كنند وبتوانند در روزهای خاص مانند ایام سوگواری اهل بیت علیهم السلام یا شب های قدر در این مكان به مراسم خود بپردازنند. لطفا نتیجه درخواست را به ایمیل بنده ارسال نمایید. باتشكر از زحمات شما اجركم عندالله

پاسخ مدير :

» با سلام ضمن تشكر از ارتباط شما و پیشنهاد خوبتان موضوع با شهرداری منطقه مكاتبه و در حال پیگیری است .


عناوين
  صفحه اولاخبارما و نماز یاورانمعرفی ستادتازه هانماز از منظر امام (ره)مسابقاتنماز از منظر رهبري هدیه ی حضوراطلاعیه و تیزرمصاحبه با خادمان نمازنور الاحكام درسنامه حدیث دلعاشقان نمازنماز در سیره معصومیننگاهي به احكام اذان و اقامه آموزش چند رسانه ای نماز و پژوهشنماز و قرآنمعرفی نرم افزار نمازتستگالريدفتر ميهمانانتماس با ماجستجومدیریت
قسمت اداری
نام کاربري :
رمز عبور :
رمز عبور خود را فراموش کرده ايد؟

خبرنامه
  
اشتراک قطع اشتراک
 RSS